Αρχική    |    Re-Engineered Smiles    |     H Κλινική    |    Επικοινωνία    |

Media & Press

  |   Media & Press

“Ο Δρ.Μιχάλης Ζήνωνος μας μιλά για την Αισθητική Οδοντιατρική”-Inside magazine

Ο Δρ. Μιχάλης Ζήνωνος μιλά για την αισθητική οδοντιατρική και το πως μπορείται να αποκτήσετε όμορφο χαμόγελο! Βλέποντας την κλινική του για...

Read More
16 Δεκέμβριος
0