Αρχική    |    Re-Engineered Smiles    |     H Κλινική    |    Επικοινωνία    |

Re-Engineered Smiles

Όψεις Πορσελάνης

Πριν & Μετά

 • Before-Porcelain Veneers 1
  After-Porcelain Veneers 1
  Πριν Porcelain Veneers 1 Μετά
 • Before-Porcelain Veneers 2
  After-Porcelain Veneers 2
  Πριν Porcelain Veneers 2 Μετά
 • Before-Porcelain Veneers 3
  After-Porcelain Veneers 3
  Πριν Porcelain Veneers 3 Μετά
 • Before-Porcelain Veneers 4
  After-Porcelain Veneers 4
  Πριν Porcelain Veneers 4 Μετά
 • Before-Porcelain Veneers 5
  After-Porcelain Veneers 5
  Πριν Porcelain Veneers 5 Μετά

Όψης Ρητίνης

Πριν & Μετά

 • Before-Composite Fillings 1
  After-Composite Fillings 1
  Πριν Composite Fillings 1 Μετά
 • Before-Composite Fillings 2
  After-Composite Fillings 2
  Πριν Composite Fillings 2 Μετά
 • Before-Composite Fillings 3
  After-Composite Fillings 3
  Πριν Composite Fillings 3 Μετά
 • Before-Composite Fillings 4
  After-Composite Fillings 4
  Πριν Composite Fillings 4 Μετά
 • Before-Composite Fillings 5
  After-Composite Fillings 5
  Πριν Composite Fillings 5 Μετά

Ολοκεραμικές Στεφάνες

Πριν & Μετά

 • Before-Porcelain Crowns
  After-Porcelain Crowns
  Πριν Porcelain Crowns Μετά
 • Before-Porcelain Crowns 2
  After-Porcelain Crowns 2
  Πριν Porcelain Crowns 2 Μετά
 • Before-Porcelain Crowns 3
  After-Porcelain Crowns 3
  Πριν Porcelain Crowns 3 Μετά
 • Before-Porcelain Crowns 4
  After-Porcelain Crowns 4
  Πριν Porcelain Crowns 4 Μετά
 • Before-Porcelain Crowns 5
  After-Porcelain Crowns 5
  Πριν Porcelain Crowns 5 Μετά

Λεύκανση

Πριν & Μετά

 • Before-whitening
  After-whitening
  Πριν whitening Μετά
 • Before-whitening 2
  After-whitening 2
  Πριν whitening 2 Μετά
 • Before-whitening 3
  After-whitening 3
  Πριν whitening 3 Μετά

Χειρουργική

Πριν & Μετά

 • Before-Aural Surgery
  After-Aural Surgery
  Πριν Aural Surgery Μετά
 • Before-Aural Surgery 2
  After-Aural Surgery 2
  Πριν Aural Surgery 2 Μετά
 • Before-Aural Surgery 3
  After-Aural Surgery 3
  Πριν Aural Surgery 3 Μετά

Smile Makeover

Πριν & Μετά

 • Before-Smile Makeover 1
  After-Smile Makeover 1
  Πριν Smile Makeover 1 Μετά
 • Before-Smile Makeover 2
  After-Smile Makeover 2
  Πριν Smile Makeover 2 Μετά
 • Before-Smile Makeover 3
  After-Smile Makeover 3
  Πριν Smile Makeover 3 Μετά
 • Before-Smile Makeover 4
  After-Smile Makeover 4
  Πριν Smile Makeover 4 Μετά
 • Before-Smile Makeover 5
  After-Smile Makeover 5
  Πριν Smile Makeover 5 Μετά